خوش به حال من


خوش به‌حال آن مرد
که در زندگیش
تو راه بروی
خوش به حال مردی
که براش
تو شیرین‌زبانی کنی
خوش به حال مردی
که دست‌های قشنگ تو
دگمه‌های پیرهنش را
باز کند
ببندد
تا لب‌هات به نجوایی بخندد
خوش به حال منعباس معروفی


/ 0 نظر / 19 بازدید