هوای لب تو ...

 

خاک من زنده به تاثیر هوای لب توست

سعدی

/ 1 نظر / 12 بازدید
هم پرسه

عمری است شبانه روز لب هایت را .... لب باز نکن ، هنوز لب هایت را .... نه ، سیر نمی شوم به چندین بوسه بر روی لبم بدوز لب هایت را ------------------ می لرزم و ضعف دید دارم دکتر مجنونم و شکل بید دارم دکتر لبهای من از تب جنون می سوزند بوسیدگی شدید دارم دکتر [گل]